Versterken van persoonlijke impact, ontwikkelen van leiderschapsrepertoire of -stijl, van start-up naar scale-up, opvolging binnen familiebedrijf, overname of fusie, conflict of beëindiging contract, balanceren tussen hard werken onder grote druk en gezond en gelukkig leven. Ook de vraag ‘wat wil ik hierna?’, of naderend pensioen. Voorbeelden van doelen en situaties uit mijn coaching praktijk.

Mijn cliënten ervaren dat de stap naar een eindverantwoordelijke rol specifieke veranderingen met zich mee brengt. Grotere zichtbaarheid, andere verhoudingen en belangen, de relatie met aandeelhouders, commissarissen, toezichthouders of investors. Het komt nòg meer aan op je eigen inschatting en beoordeling, leiderschap, normen en waarden.

In een toppositie kan het lastig zijn je ideeën en beelden te toetsen, zeker als die je eigen functioneren, ontwikkeling en keuzes betreffen. Eerlijke feedback is niet vanzelfsprekend, delen van twijfel riskant, soms zijn verhoudingen delicaat.

Coaching begint ermee samen de vraag helder te krijgen en te vertalen naar een doel, waarop de focus hoofdzakelijk gericht zal zijn. Frequentie en duur bepalen we in overleg. Is het doel bereikt, dan komt de samenwerking ten einde.

Het kan waardevol blijven om op de achtergrond een vertrouwde sparring partner te hebben, iemand die je inmiddels goed kent, altijd jouw belang voor ogen heeft, met jouw succes en geluk is begaan. Zo werk ik met sommige cliënten langere tijd samen, in een vorm en frequentie die we aanpassen bij wat zinvol en plezierig is.