Home Walk-the-Dog SelectSupport Xandra van Rhee ContactLet’s Walk-the-Dog

Walk-the-Dog biedt personal coaching, executive counseling en loopbaanadvies in de buitenlucht, wandelend in een ontspannen sfeer.

Samen de hond uitlaten, zo is het begonnen. Vanaf de start in 2003 is Hollandse Smoushond Xepi er ruim elf jaar altijd bij geweest. Haar gezelschap zorgde voor een lichtvoetige sfeer. Xepi heeft inmiddels de leeftijd der zeer sterken bereikt en kan niet meer mee. Maar het plezier en de kracht van Walk-the-Dog blijft: samen serieus aan het werk en tegelijkertijd genieten van bos, frisse lucht en beweging.       

Wandelen in de natuur ontspant het lichaam en verkwikt de geest. Het groen, de lucht, water, dieren, geuren en geluiden halen je uit de atmosfeer van je werkomgeving. Dit geeft rust en het creëert even afstand tot de verantwoordelijkheden en hectiek in je werk.

Zo ontstaat er ruimte om contact te maken met je eigen kracht, inzicht, intuïtie en gevoelens. Optimale omstandigheden om “tussen de bedrijven van het werk door” aan de slag te gaan met professionele en persoonlijke ontwikkeling of loopbaanvragen.

Jammer genoeg is coaching niet altijd voorhanden in de werkomgeving. Soms is een onafhankelijke coach juist beter. In beide gevallen kun je een beroep doen op Walk-the-Dog. Het programma is bedoeld voor ieder die

 • zich persoonlijk en professioneel wil ontwikkelen
 • beter wil functioneren
 • nieuwe verantwoordelijkheden heeft gekregen
 • werkt in veranderende omstandigheden, zoals bij reorganisatie
 • voor een loopbaankeuze staat
 • werk en leven een wending wil geven
 • evenwicht wil hervinden na ziekte of burn-out
 • zich wil voorbereiden op de fase na pensionering

Samen oplopen
 
Bij individuele coaching gaat het om iemands geheel eigen, unieke ontplooiing en de vraagstukken die zich daarbij voordoen. De behoefte van mijn cliënt, de coachee, vormt het uitgangspunt. Allereerst brengen we die in kaart. Aan het ontwikkelingspad dat hieruit volgt geven we samen vorm, met ieder onze inbreng.

Mijn visie op professionele en persoonlijke ontwikkeling wordt geschraagd door meer dan dertig jaar ervaring. Als coach stel ik mijn professionele expertise en vaardigheden, persoonlijke ervaringen en belangstelling ten dienste van de coachee. Ik luister, stel vragen, help bij het analyseren en beoordelen van situaties, doe suggesties, geef feedback en aanmoediging. Voorop staat dat ik mij volledig richt op het belang van de coachee.

Coaching is alleen succesvol als de coachee gemotiveerd is om zichzelf onder de loep te nemen en onbekende stappen te zetten. Er komen delicate onderwerpen op ons pad. Zoals onzekerheid, overbelasting, stress, een conflict, de balans loopbaan-privé. Of het spanningsveld tussen eigen ambitie of verlangens en de mogelijkheden om die te verwezenlijken. De inbreng van de coachee vraagt openheid, eerlijkheid en moed.

Ik communiceer niet met derden over de voortgang of inhoud. Ook niet als de werkgever formeel mijn opdrachtgever is. Als we concluderen dat de werkgever ergens bij moet worden  betrokken, is dit een zaak voor de coachee, mogelijk met ondersteuning van mijn kant.

Walk-the-Dog menu

Een Walk-the-Dog sessie neemt anderhalf tot twee uur in beslag. In overleg maken we afspraken over de duur van het coaching programma en de frequentie. Deze zijn afhankelijk van de aard van het vraagstuk en van de voortgang die we boeken. Het gaat altijd om maatwerk. In grote lijnen zijn er vier programma’s:

 • Executive coaching & counseling

     In de top van organisaties kan het lastig zijn je eigen mening en beelden te toetsen,
     zeker als deze je persoonlijke ontwikkeling of keuzes betreffen. Eerlijke feedback is er
     niet vanzelfsprekend, delen van twijfel riskant, verhoudingen vaak delicaat. Natuurlijk
     hebben mensen in de top ook behoefte aan persoonlijke support, professioneel  
     tegenspel en de mogelijkheid om te bespreken wat hen bezighoudt, in een discrete
     situatie. Dat kan van alles betreffen. Daarom wordt executive coaching & counseling
     volledig aan de hand van de specifieke, persoonlijke behoefte vormgegeven.

 • Korte baan

     Als je voor een concrete loopbaankeuze staat moet je op korte termijn een beslissing
     nemen. Een paar gesprekken in een beperkte periode kunnen tot helderheid leiden: twee
     tot drie keer binnen één tot drie weken.

 • Loopbaan

     Dieper gaande vragen, die kunnen leiden tot ingrijpende keuzes, vergen meer tijd. Voor
     zelfonderzoek, reflectie en marktoriëntatie. Ga uit van vier tot acht wandelingen, met
     tussenpozen van aanvankelijk twee weken tot een maand, later mogelijk wat langer.

 • Duurloop

     Persoonlijke en professionele ontwikkeling, verbetering in functioneren of werken
     aan nieuwe competenties nemen een langere periode in beslag. Alleen dan is het
     mogelijk om in een ontspannen tempo inzichten te verwerven, deze in de praktijk te
     toetsen, hieruit lering te trekken en daar weer op voort te bouwen. Een dergelijk proces
     vergt minimaal zes maanden, of langer. De frequentie fluctueert, van een wandeling
     per twee à drie weken tot na verloop van tijd eens per twee maanden of langer.

Vergoeding

Een executive c&c programma is op persoonlijke maat en niveau gesneden. Daarbij wordt een bij die situatie passend honorarium afgesproken.

Het honorarium voor korte baan-, loopbaan- en duurloopprogramma’s bedraagt 210 Euro per uur, exclusief BTW.

Veelal worden de kosten van een Walk-the-Dog programma gedragen door de werkgever.Omdat ik het belangrijk vind dat Walk-the-Dog ook toegankelijk is voor particulieren, maak ik met hen soms afwijkende zakelijke afspraken.

Walk-the-Dog wandelingen vinden doorgaans plaats in het Amsterdamse Bos. Daarnaast is het mogelijk om af te spreken in de kop van Noord-Holland: Robbenoordbos, Dijkgatsbos of de duinen bij Den Helder. Aan andere locaties zijn extra kosten verbonden.

Desgewenst vindt voorafgaand aan een coaching programma een oriënterende ontmoeting plaats. Een kennismakingswandeling neemt een uur in beslag. Hiervoor wordt 75 Euro, exclusief BTW, in rekening gebracht.