Home Walk-the-Dog SelectSupport Xandra van Rhee ContactSelectSupport

Vraag een ondernemer: wat bepaalt je succes? De juiste mensen op de juiste plekken, is tien tegen één het antwoord. Vaak aangevuld met een opmerking over leiderschap en samenwerken.

Inzicht in het potentieel dat al in huis is, vormt het fundament voor de ontwikkeling van organisatie èn mensen. Hiermee kun je vooruit denken over belangrijke posities en talenten kansen bieden.

Iedere organisatie staat van tijd tot tijd voor de opgave een sleutelfunctie in te vullen. Hoe herken je de juiste ervaring, de persoon die past, een echte aanwinst voor het team?

SelectSupport biedt advies en ondersteuning, als binnen de eigen gelederen onvoldoende tijd of expertise beschikbaar is. Of als er behoefte is aan een second opinion.  

Van profiel naar persoon

Selectie begint met nagaan wat er voor de functie nodig is en dit te vertalen in een concreet geformuleerd en haalbaar profiel. Dit vormt de maatstaf voor het beoordelen en vergelijken van kandidaten.

Ook als een kandidaat al binnen de organisatie werkt in een andere functie, is het belangrijk de persoon echt te toetsen aan het opgestelde profiel. En wederzijdse verwachtingen te bespreken. Misschien is de match bij nader inzien niet ideaal. Of is aanvullende training of coaching nodig.

Bij externe recrutering is selectie lastiger. De kandidaten zijn onbekenden. Je wilt weten wat zij kunnen. Wat zijn sterke en zwakkere eigenschappen? Hoe zit het met ambitie, motivatie en energie? Past de persoon in de cultuur?

Een curriculum vitae en een paar gesprekken moeten antwoord geven op deze vragen. Eventueel kan een assessment of een referentie extra informatie opleveren. Tegelijkertijd moet een kandidaat voldoende informatie krijgen en sfeer proeven om een keuze te kunnen maken. Als dat allemaal positief is verlopen moet er tot slot een realistisch aanbod worden gedaan.

Zorgvuldigheid loont

Zorgvuldige selectie leidt tot betere keuzes en voorkomt kostbare vergissingen.

Selectie is deels een kwestie van professionele vaardigheden en technieken. Zoals cv-screening, interviewen, potentieelbeoordeling en ranking. Om werkervaring op waarde te schatten is bovendien kennis vereist van opleidingen, sectoren en vakgebieden.

Even belangrijk is inzicht in persoonlijkheid en gedrag. Dit vergt meer dan belangstelling en gevoel voor mensen: kennis, training, ervaring. In het SelectSupport programma stel ik op pragmatische wijze dertig jaar professionele ervaring ten dienste van mijn cliënten.

Mijn blik is door de jaren heen gescherpt door het beoordelen van talloze cv’s en gesprekken met vele honderden professionals en managers, die ik vaak langere tijd heb kunnen volgen. Werkend voor grote en kleine organisaties in industrie, dienstverlening en maatschappelijke sector heb ik een getraind oog ontwikkeld voor verschillen in cultuur en stijl.

SelectSupport menu

SelectSupport is een geïntegreerd pakket diensten, die ook apart kunnen worden ingezet:

  • inventariseren van intern talent (management & potential appraisal)
  • opstellen van profiel
  • advies over wervingmethoden
  • aansturen werving / search bureau’s
  • screening van cv’s, mails / brieven
  • voeren en evalueren van selectiegesprekken
  • formuleren van assessmentopdracht
  • voeren van referentiegesprekken
  • advies over aanbod
  • advies over training / coaching na benoeming

Selectie kun je niet volledig uitbesteden. Als werkgever wil je uiteindelijk zelf de keuze maken. Daarom werk ik nauw en in openheid samen met mijn cliënten. Meestal bij hen op kantoor.

Als mijn opdrachtgever expertise binnen de organisatie wil opbouwen, bied ik met plezier alle gelegenheid mijn kennis te delen. Bijvoorbeeld door samen cv’s te screenen, gesprekken te voeren en te evalueren.

Vergoeding

SelectSupport biedt maatwerk. De kosten hangen af van omvang, aard van de gevraagde ondersteuning, betrokkenheid van de cliënt, wijze van rapporteren. Hierover maken we vooraf afspraken.

Richtlijn is een vergoeding van 1000 Euro per dagdeel. Daarnaast kunnen reistijd (75 Euro per uur) en reiskosten (OV of Euro 0,20 per km) in rekening worden gebracht. De bedragen zijn exclusief BTW.